Salgsbetingelser

Forbrukertilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett gjelder. Under finner du et sammendrag av de mest aktuelle punktene. Full oversikt finner du her. Skrift i kursiv er hentet ordrett fra Forbrukertilsynets salgsbetingelser.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er:
Et Rom AS
Vilhelm Bjerknes vei 4-10
5081 Bergen
e-post: etrom@live.no
telefon: 908 24 627
organisasjonsnr: 995082381

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Frakt og eventuelle andre kostnader knyttet til kjøpet vil fremkomme i kjøpsprosessen før man utfører selve betalingen.

Betaling skjer enten gjennom Klarna eller Vipps, og deres brukervilkår er derfor gjeldende.

Klarna's brukervilkår finner du her.
Vipps's brukervilkår finner du her.

Levering

Vi sender normalt din ordre før utgangen av påfølgende arbeidsdag og ved normal postgang vil du motta denne i løpet av 2-4 dager. Vi tilbyr sending via posten/bring. Det er også mulig å hente din ordre i vår fysiske butikk i 2. etg på Sletten Senter (Vilhelm Bjerknes vei 4-10, 5081 Bergen).

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Vi ber om at reklamasjoner rettes til mailadresse etrom@live.no med forklaring og bilder av reklamasjon, eller kommer innom vår fysiske butikk i 2. etg på Sletten Senter (Vilhelm Bjerknes vei 4-10, 5081 Bergen).

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Bytte og retur

Varer kan prøves eller testes på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Ved bytte eller retur skal varer returneres i sin originale emballasje. Alle originale merker og prislapper skal henge på plagg. Varer med sminkeflekker, sterk lukt eller som på andre måter er tilskitnet vil bli ansett som brukt. Det er ikke angrerett på hygieneprodukter som hårpynt, smykker, ørepynt og solbriller/briller.

Dersom du ønsker å bytte en vare kan dette gjøres på to måter:

     1. Ved å bytte varen(e) i vår fysiske butikk i 2. etg på Sletten Senter (Vilhelm Bjerknes vei 4-10, 5081 Bergen).

     2. Ved å bestille ny(e) vare(r) i nettbutikken og sende varen(e) du skal bytte i retur til oss. Dersom du ønsker å bytte vare(r) kan du gjerne ta kontakt med oss på kundeservice@etromtil.no for å få en rabattkode på fri frakt for den nye ordren (husk å oppgi opprinnelig ordrenummer). Du som kjøper må selv betale for å returnere byttevare(r). Du kan bruke vår returløsning for billigere frakt. Du vil da bli trukket 89,- i portokostnad. Dersom du sender en retur uten å benytte deg av vår returløsning skal pakken sendes med sporing. Vi refunderer ikke eget utlegg.

Dersom du ønsker å returnere en vare kan dette gjøres på to måter:

     1. Ved å returnere varen(e) i vår fysiske butikk i 2. etg på Sletten Senter (Vilhelm Bjerknes vei 4-10, 5081 Bergen). 

     2. Ved å sende varen(e) i retur. Ved sending vil du bli trukket 89,- på ditt returbeløp. Dersom du sender en retur uten å benytte deg av vår returløsning skal pakken sendes med sporing. Vi refunderer ikke eget utlegg.

For å bruke vår returløsning gjør du følgende:

          - For pakke mottatt i postkasse klikker du her. For større pakker klikker du her.
          - Fyll inn ditt navn og din adresse
          - Skriv inn ditt ordrenummer under referanse
          - Klikk "Lag returetikett"
          - Deretter skriver du ut etiketten og klistrer på pakken
          - Lever pakken på ditt nærmeste postkontor eller post-i-butikk

Husk å ta vare på kvitteringen du får på postkontoret når du returnerer pakken. Denne fungerer som returbevis. Merk at risikoen ved en retur (i tilfelle tap eller skade under sending) ligger hos kunden. Derfor er det viktig at varene pakkes forsvarlig inn. Vi ber deg om å ikke bruke varers originalemballasje som forsendelsesemballasje, eller klistre fraktlapper og annet på denne.

Adresse for retur:

Et Rom AS
Vilhelm Bjerknes vei 4-10
5081 Bergen

Forbehold

Vi tar forbehold om skrivefeil, at varer kan være utsolgt og at farger kan avvike fra virkeligheten. Det kan også oppstå avvik da lageret vårt reguleres elektronisk og vi deler lager med butikk.

Tekst og bilder tilhører Et Rom AS. Vi ber om at tekst og bilder ikke kopieres uten tillatelse.

Lukk
Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Meny

Innstillinger

Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.